Grønnehaven som plejehjem

Vi er Helsingør Kommunes største plejehjem med plads til 120 beboere fordelt på 10 mindre afsnit med fra 6 til 17 beboere på hvert afsnit.

På Grønnehaven findes også:

  • Dagcenter til plejehjemmets beboere
  • Træningssal for beboere og hjemmeboende pensionister
  • Centralt vaskeri
  • Klinik til kommunens omsorgstandpleje
  • Café, åben 11:30-13:00 (hverdage undt.onsdag)