Grønnehaven som plejehjem

Vi ligger centralt placeret med kun 500 m. til Helsingørs bymidte og er samtidig tæt på både skov og strand – de fleste boliger har havudsigt.

Vi er Helsingør Kommunes største plejehjem med plads til 120 beboere fordelt på 10 mindre afsnit med fra 6 til 17 beboere på hvert afsnit.

På Grønnehaven findes også:

  • Dagcenter til plejehjemmets beboere
  • Træningssal for beboere og hjemmeboende pensionister
  • Centralt vaskeri
  • Klinik til kommunens omsorgstandpleje
  • Café, åben 11:30-13:00 (hverdage undt.onsdag)

 

Helsingør Kommunes vision er at give den enkelte størst mulig livskvalitet, og det vil vi bidrage til gennem at bruge tid på det der virkelig betyder noget for den enkelte.

Vi vil udføre vores arbejde med en meget høj grad af faglighed og kvalitet, og derfor prioriterer vi personalets deltagelse i fortsat kompetenceudvikling og udvikling af nye metoder i pleje og omsorg af ældre. Herunder specielt mennesker med demenssygdom.

Vores mål

  • At skabe trygge, hjemlige og hyggelige rammer for beboerne
  • At de pårørende oplever os som professionelle partnere
  • At bidrage til udviklingen af ældreplejen
  • At skabe en af Danmarks bedste arbejdspladser 

Menuplanlægningen foregår som et samarbejde mellem beboerne og køkkenpersonalet og al mad laves fra grunden.

Vi bestræber os på at styrke og vedligeholde beboernes fysiske formåen gennem tilbud om træning og deltagelse i de mange dagligdags aktiviteter som hverdagen består af. Beboerne opfordres til at gøre de ting selv, som de nu kan.

Det er vigtigt for os at beboerne føler sig hjemme her og at der er hyggeligt og rart at være. Vi har fokus på den enkelte beboers trivsel og sundhed, og forsøger at opfylde så mange af beboernes ønsker som det er muligt.

Der er ca. 180 fastansatte medarbejdere sammensat af social- og sundhedsassistenter, sosu-hjælpere, husassistenter, køkkenassistenter, servicemedarbejdere, administrative og et fagligt team af sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter. Ledelsen består af 3 afsnitsledere, 1 serviceleder samt plejehjemslederen.